Programy regionalne

Logo - program regionalny

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby.

"Wzrost atrakcyjności turystycznej regionu i konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez wprowadzenie nowej usługi do oferty gastronomicznej Hotelu Diament w Zabrzu."

Wartość wsparcia: 468 764,31 zł.
Całkowita wartość Projektu: 1 170 958,77 zł.

HOTELE DIAMENT S.A., ul.Cisowa 4 , 41-800 Zabrze

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl.

Logo - program regionalny

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby.

"Poprawa oferty turystycznej SPA Hotelu Diament w Ustroniu poprzez budowę obiektu rekreacyjno – pływackiego"

Wartość wsparcia: 749 999,25 zł.
Całkowita wartość Projektu: 4 401 150,00 zł.
Całkowite wydatki kwalifikowane Projektu: 3 607 500,00 zł.
Termin realizacji projektu: 01-09-2009 do 31-05-2011.

HOTELE DIAMENT S.A., ul.Cisowa 4 , 41-800 Zabrze

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl.

Logo - program regionalny

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby.

"Rozwój turystyki biznesowej poprzez rozbudowę bazy noclegowej Hotelu Diament w Gliwicach"

Wartość wsparcia: 749 949,36 zł.
Całkowita wartość Projektu: 2 024 199,60 zł.
Całkowite wydatki kwalifikowane Projektu: 1 659 180,00 zł.
Termin realizacji projektu: od 01-06-2009 do 31-03-2010.

HOTELE DIAMENT S.A., ul.Cisowa 4 , 41-800 Zabrze

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl.

Logo - program regionalny

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby.

"Poprawa oferty turystycznej w regionie poprzez inwestycję w wyposażenie bazy noclegowej Park Hotelu Diament w Katowicach"

Wartość wsparcia: 749 889,39 zł.
Całkowita wartość Projektu: 2 062 364,86 zł.
Całkowite wydatki kwalifikowane Projektu: 1 690 463,00 zł.
Termin realizacji projektu: od 01-09-2009 do 31-08-2010.

HOTELE DIAMENT S.A., ul.Cisowa 4 , 41-800 Zabrze

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl.

Logo - program regionalny

"Poprawa oferty turystycznej poprzez budowę infrastruktury okołoturystycznej przy SPA Hotelu Diament w Ustroniu"

Wartość wsparcia: 253 150,00 zł.
Całkowita wartość Projektu: 637 206,00 zł.
Całkowite wydatki kwalifikowane Projektu: 506 300,00 zł.
Termin realizacji projektu: od 01-04-2011 do 31-12-2011.

HOTELE DIAMENT S.A., ul.Cisowa 4 , 41-800 Zabrze

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl.

Dofinansowanie

Dofinansowanie

Dofinansowanie

Dofinansowanie

SH_dofinansowanie5